Wie zijn wij

De scholen van stichting ROOS bieden een uitdagende leeromgeving, waarin de ontwikkeling van kennis, persoonlijkheid en sociale vaardigheden van leerlingen wordt verbonden.

Iedere leerling is voor ons uniek en eigenaar van de eigen talentontwikkeling. We zorgen voor een passend onderwijsaanbod voor iedere leerling zodat elk kind het beste uit zichzelf kan halen. We houden rekening met sociale achtergronden. Ouders zijn onze partners. Samen met hen en de leerling stellen we de doelen die we willen bereiken om de leerling optimaal voor te bereiden op de eigen rol in de samenleving.

Het strategisch beleid van stichting ROOS geeft het kader weer waarbinnen we werken en onze ambities voor de komende jaren. De belangrijkste thema’s voor de periode 2015-2018 zijn verrijkend, vakkundig en verbonden.  In het huidige schooljaar werken we samen met leerlingen, ouders, teams, staf, geledingen en partners uit onze omgeving toe naar een nieuw strategisch beleidsplan voor de periode 2019-2022.