Uw kind aanmelden

U kunt uw kind aanmelden voor één van de ROOS-scholen via het  inschrijfformulier. Deze kunt u hiernaast downloaden of op de website van de school van uw keuze. Voor de inschrijving vindt allereerst een kennismakingsgesprek plaats.

Vrijblijvend kennismaken?

Wilt u meer informatie of wilt u direct een afspraak maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek, neem dan contact op met de school of gebruik het contactformulier op de website van de school.

Wanneer worden kinderen toegelaten?

Als uw kind 4 jaar wordt mag het hele dagen naar school. Vanaf 3 jaar en 10 maanden mogen kinderen 10 dagdelen de school bezoeken om te wennen. Hiervoor ontvangt u een uitnodiging nadat u een gesprek op school gehad heeft. Vanaf de leeftijd van 5 jaar is ieder kind leerplichtig. De verplichting geldt vanaf de eerste van de maand, volgend op die waarin het kind 5 jaar wordt.

Uitzonderingsregel

De wet kent voor 5-jarigen een uitzonderingsregeling. Niet elk 5-jarig kind is namelijk al sociaal en/of emotioneel in staat om structureel volledig dagonderwijs te volgen. Deze regeling houdt in dat een 5-jarige nog 5 uur per week thuis mag blijven met kennisgeving aan de directeur. Daarnaast kan het kind nog eens 5 uur verzuimen na toestemming van de directeur. In totaal kan dus maximaal 10 uur per week worden afgeweken van de leerplichtregel.
Let wel!: De uitzonderingsregel is niet van toepassing op luxe verzuim (extra vakantie). Ook kunnen de uren niet worden opgespaard.

Van andere school

Kinderen die van een andere school afkomstig zijn, kunnen iedere dag worden toegelaten. Hiervoor dient u contact op te nemen met de directeuren van beide scholen.