Hoge tevredenheid medewerkers, leerlingen en ouders

Binnen Stichting ROOS evalueren we regelmatig de tevredenheid van leerlingen, ouders en het personeel. Ook in 2018 was dit weer dik in orde!  Bij de leerlingen scoren we over alle scholen gemiddeld een 8,4, bij ouders  een 7.7 en bij de medewerkers een kleine 9 .

in de ogen van de ouders gaan de kinderen met veel plezier naar school (8,5), voelen de kinderen zich veilig op de ROOS-scholen (8,4) en wordt de vakbekwaamheid van de leerkrachten hoog gewaardeerd (8,2). De mate waarin de kinderen worden uitgedaagd zich maximaal te ontwikkelen, blijft iets achter, met een score van 7,5.

Leerlingen scoren de sociale veiligheid op de ROOS-scholen met een gemiddelde van 8,4. Daarmee is dit goed op orde.

De medewerkers van de scholen van Stichting ROOS geven aan over het algemeen zeer tevreden te zijn met hun werk. Over de hoofdaspecten sfeer, samenwerking, onderwijs, directeur, identiteit, werkomstandigheden, inhoud van het werk, gesprekscyclus en persoonlijke ontwikkeling zijn de medewerkers zeer tevreden. Ze voelen zich betrokken bij de school en bij hun team, zijn trots op hun school en geven aan dat ze – als het aan de orde zou zijn – opnieuw voor de scholen van Stichting ROOS zouden kiezen.  En daar zijn we trots op!

Vanzelfsprekend zijn er op scholen altijd verbeterpunten en die pakken we dan ook graag op. Als organisatie zijn we sterk op ontwikkeling gericht, we blijven ambitieus, maar ook realistisch in wat mogelijk is.