Praktische zaken

Ouders + school = een stevig fundament

Oprechte aandacht voor de ouders van onze leerlingen is een belangrijke pijler bij Stichting ROOS. Want een stevig fundament voor de kinderen valt of staat bij u. U kent immers uw kind het beste.

De ROOS-scholen zien de ouders van hun leerlingen dan ook als educatief partner. Daarom wordt u nadrukkelijk betrokken in onze beslissingen. Dat betekent niet dat we het altijd met elkaar eens moeten zijn. Maar wél dat we altijd open en eerlijk met elkaar communiceren.

Het bestuur van stichting ROOS vindt het belangrijk  ouders en leerkrachten te betrekken bij de besluitvorming rond thema’s als onderwijs, kwaliteit en innovatie, zowel op het niveau van de scholen als op bestuurlijk niveau. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de vorm van Medezeggenschap of specifieke commissies.