Opleidingsscholen

Een aantal scholen binnen stichting ROOS is een (academische) opleidingsschool. We dragen hiermee bij aan de kwaliteit van toekomstige leraren door hen een betere aansluiting te bieden met de onderwijspraktijk. Via de studenten blijven onze leraren op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op onderwijsgebied.

Opleidingsscholen Stichting ROOS

  • Obs de Widerode (academische opleidingsschool)
  • Obs Holterenk
  • Obs ‘t Heem
  • Obs de Peppel

Wat is een opleidingsschool?

In een opleidingsschool werken de school en de lerarenopleiding samen in het opleiding van toekomstige collega’s. Doordat studenten een aantal dagen in de week op de basisschool aanwezig zijn, krijgen zij een veel beter beeld van het leraar zijn. Ze krijgen ervaring overgedragen van leraren en ontdekken wat ze in de praktijk kunnen met de theorie die ze leren tijdens hun opleiding. Tegelijkertijd brengen de studenten nieuwe ideeën vanuit de lerarenopleiding de school binnen. Dit inspireert zittende leraren om ook blijvend te ontwikkelen. Studenten worden voor een groot deel begeleid en opgeleid door leraren binnen de school. Dit draagt bij aan de professionele ontwikkeling van zowel leraren als studenten.

Uiteindelijke is de belangrijkste winst de positieve uitwerking op de kwaliteit van het onderwijs.  Doordat de hele school in het teken van schoolontwikkeling staat, wordt steeds nagedacht hoe het team zich verder kan ontwikkelen om een optimale bijdrage te kunnen leveren aan de leeropbrengsten van leerlingen.

Academische opleidingsschool

Scholen moeten innoveren om zich aan te kunnen passen aan de ontwikkelingen in de maatschappij.Een academische opleidingsschool is een opleidingsschool waar opleiden, innoveren en onderzoeken op de werkplek centraal staan. Zowel zittende als aanstaande leraren onderzoeken, innoveren en worden op verschillende manieren opgeleid. De leerresultaten van leerlingen optimaliseren en de professionele ontwikkeling van de mensen binnen de school staan centraal.