Mini-symposium

Mini-symposium

Op 23 januari heeft Stichting ROOS een mini-symposium gehouden voor personeel, geledingen  en externe relaties waaronder de gemeenten, kinderopvang, en Saxion met als  centrale thema: ‘het onderwijs in de toekomst’.

Jaap de Carpentier-Wolf, Corporate Marketeer, heeft een inspirerende bijdrage geleverd door in te gaan op de (technologische) ontwikkelingen en de snelheid hiervan die van invloed zijn op onze maatschappij. Wat is de betekenis voor Twente, voor de ondernemingen maar ook voor onze kinderen die wij moeten klaarstomen voor de toekomst? Annette Thijs, onderwijskundige bij SLO heeft ons meegenomen in de ontwikkelingen binnen Onderwijs2032 en Curriculum.nu. Wat willen wij onze kinderen leren? En hoe gaan we dit bereiken?

Na afloop van de presentaties zijn de genodigden verdeeld in vier groepen om door te praten over

  1. Missie en visie;
  2. Onderwijskwaliteit en verantwoording daarover;
  3. Prioritering in onderwijsontwikkeling;
  4. Roos als netwerkorganisatie.

Op 27 februari worden de opbrengsten meegenomen in het zogenaamde ‘Onderwijscafé’ dat bij de Widerode in Wierden wordt gehouden. Hier krijgen ouders, leerlingen, leerkrachten, directie en staf van Stichting ROOS de mogelijkheid om input te leveren voor de schoolplannen en het strategisch beleidsplan. Al met al een boeiend en leerzaam proces waarbij zowel werknemers als stakeholders van Stichting ROOS actief zijn betrokken.