Management team

Het managementteam bestaat uit de bestuurder en de directeuren van de scholen. Het managementteam komt tweewekelijks bijeen. Gezamenlijk wordt gewerkt aan beleidsontwikkeling en de vertaling daarvan naar de onderwijspraktijk: inspirerend, verbonden en op ontwikkeling gericht van zowel mensen als de organisatie.