Klachtenregeling

Voor klachten geldt de afspraak dat u die eerst met de directeur van de betreffende school bespreekt. Zo nodig kan daarbij ook de interne vertrouwenspersoon ingeschakeld worden. Soms vinden op school vervelende gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen en medewerkers samen niet uitkomen. Dan kan de Klachtenregeling van Stichting ROOS hulp bieden. In dit document zijn de interne rechtswegen zorgvuldig uiteengezet. Dit document bevat ook het klachtenformulier dat u kunt gebruiken als u een klacht wilt indienen.