Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Inspraak is belangrijk. Vooral als het om de ontwikkeling van kinderen gaat. Vanuit de overheid is daarom de medezeggenschap wettelijk geregeld in de Wet op de Medezeggenschap op scholen in het onderwijs (WMS).

Elke school van Stichting ROOS heeft een MR die bestaat uit een ouder-geleding en een personeels-geleding. De MR van een school bespreekt zaken die hun school aangaan. Meer informatie over de MR van een school vindt u op de website van de school zelf. 

Bovenschoolse onderwerpen worden behandeld in de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR). Het dagelijks bestuur (DB) van de GMR van Stichting ROOS.

De GMR praat mee over het beleid van Stichting ROOS en is een klankbord voor het bestuur van de stichting wanneer er belangrijke schooloverstijgende beslissingen genomen moeten worden. Hierbij heeft de GMR  informatierecht, recht op overleg en afhankelijk van het onderwerp, advies- of instemmingsrecht. Vanuit het initiatiefrecht kan de GMR ook zelf onderwerpen aankaarten.

Vanuit elke gemeente waar de scholen van Stichting ROOS gevestigd zijn,heeft een ouder en een leerkracht zitting in de GMR.
De GMR bestaat uit 8 leden: 4 ouders en 4 leerkrachten.

Gemeente Rijssen-Holten

  • Marike Ruiter – leerkracht Haarschool
  • Anita Brinks – ouder Haarschool

Gemeente Wierden

  • Mike van Dorp – leerkracht Widerode
  • Gerbrand Fokke – ouder Widerode

Gemeente Twenterand

  • Wiepke Lenk (voorzitter) – leerkracht Weemewereld
  • Fiora Vervoort – ouder de Schakel

Gemeente Hellendoorn

  • Vacature – leerkracht
  • Nico van Dellen – ouder Reggewinde
Deze website gebruikt cookies. Door OK te kiezen of gebruik te maken van deze website geeft u hiervoor toestemming. Kies ‘Instellingen wijzigen’ voor meer informatie.
Annuleren2