Daltononderwijs

Daltononderwijs is erop gericht om kinderen zich te laten ontwikkelen tot zelfstandig denkende en handelende mensen, die respect hebben voor hun medemens. Op vier van de ROOS-scholen wordt Daltononderwijs gegeven.

Daltonscholen

  • Obs Holterenk in Holten
  • Obs Weemewereld in Vriezenveen
  • Obs ’t Heem in Nijverdal
  • Obs de Reggewinde in Nijverdal en Hellendoorn

Wat is daltononderwijs?

De vijf kernwaarden van Daltononderwijs zijn:

1. Samenwerken

Doordat leerlingen samen met leerkrachten en medeleerlingen aan hun leertaken werken, leren zij met elkaar om te gaan en dat zij elkaar kunnen helpen. Kennis en vaardigheden samen opdoen, kan het leren vergemakkelijken. Leerlingen leren ook naar elkaar te luisteren en   respect te hebben voor elkaar.

2. Vrijheid en verantwoordelijkheid

Vrijheid in het daltononderwijs is je taken zelf mogen organiseren. Leerlingen leren zo verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun omgeving te dragen. Door leerlingen meer vrijheid te bieden, kunnen zij eigen keuzes maken en een actieve leerhouding ontwikkelen.

3. Effectiviteit

Het daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. Als leerlingen een taak krijgen, waar zij zich verantwoordelijkheid voor voelen en die ze in vrijheid zelf plannen en uitvoeren, dan is het onderwijs effectiever dan wanneer ze die verantwoordelijkheid en vrijheid niet hebben.

4. Zelfstandigheid

Zelfstandig leren en werken op een daltonschool betekent actief leren en werken. Een leerling die doelgericht werkt aan een taak en leert om hulp te zoeken als nodig, ontwikkelt probleemoplossend denken.

5. Reflectie

Dit geldt zowel voor leerlingen als leerkrachten. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld van te voren inschatten hoe moeilijk ze denken dat een taak is en hoeveel tijd het ze kost. Iedere docent die werkt op een daltonschool reflecteert op zijn/haar onderwijspraktijk en professioneel handelen.