Bestuur

De bestuurder verzorgt de dagelijkse leiding van de stichting. Dit doet de bestuurder in samenwerking met het managementteam bestaande uit directeuren van de ROOS-scholen en met ondersteuning van het bestuurskantoor. Binnen het bestuurskantoor is expertise beschikbaar op het gebied van HRM, financiën, huisvesting, onderwijskwaliteit, PR en ICT.