Wie zijn we

De scholen van stichting ROOS bieden een uitdagende leeromgevingen, waarin de ontwikkeling van kennis, persoonlijkheid en sociale vaardigheden van leerlingen wordt verbonden.

Iedere leerling is voor ons uniek en eigenaar van de eigen talentontwikkeling. We zorgen voor een passend onderwijsaanbod voor iedere leerling zodat ieder kind het beste uit zichzelf kan halen. We houden rekening met sociale achtergronden. Ouders zijn onze partners. Samen met hen en de leerling stellen we de doelen die we willen bereiken om de leerling optimaal voor te bereiden op de eigen rol in de samenleving.

Thema’s

Het strategisch beleid van stichting ROOS geeft het kader weer waarbinnen we werken en onze ambities voor de komende jaren. De belangrijkste thema’s voor de periode 2015-2018 zijn:

Verrijkend: ‘Eigentijdse vaardigheden en het beste uit ieder kind’
Al onze leerlingen excelleren op het voor hen maximale niveau. Ze worden toegerust met vaardigheden die de maatschappij in de 21ste eeuw vraagt. Vanuit een onderzoekende houding en met respect voor verschillen doen we recht aan ieder kind.

Vakkundig: ‘excellente medewerkers met een open houding’
We gaan uit van verschillen, realiseren een passend onderwijsaanbod voor iedere leerling en zijn in staat om de talenten van iedere leerling maximaal te ontplooien. We betrekken de ouders bij de ontwikkelingen van hun kind.

Verbonden: ‘kwaliteit leveren en serieuze partner in de keten’
ROOS‐scholen zijn eigentijds en onderscheidend. Ieder kind voelt zich welkom. Het schoolprofiel is uitgewerkt en bevat de elementen ‘veilige school', adaptief onderwijs, talentontwikkeling, meervoudige leerstijlen. ROOS-scholen zijn partner in de keten van zorg en ontwikkeling.

Strategisch beleidsplan 2015 - 2018

Deel deze pagina: