Mededeling

Voorgenomen fusie OBS Widerode en ODBS De Touwladder. Het bestuur van Stichting ROOS heeft het voornemen Openbare Dalton Basisschool De Touwladder te fuseren met de Openbare Basisschool Widerode.

Mededeling

Deel deze pagina: