Medezeggenschap

Iedere ROOS-school kent een medezeggenschapsraad (MR), bestaande uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. Voor het gezamenlijk belang is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) gevormd.

De GMR bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de vier gemeenten waarin scholen van de Stichting ROOS gevestigd zijn. Vanuit elke gemeente waar de scholen van Stichting ROOS gevestigd zijn, heeft een ouder en een leerkracht zitting in de GMR. 

Leden van de GMR 

Mike van Dorp
Leerkracht, gemeente Wierden                            
m.vandorp@roostwente.nl


Wiepke Lenk (voorzitter)

Leerkracht, gemeente Hellendoorn                      
w.lenk@roostwente.nl


Nico van Dellen (vice voorzitter)
Ouder, gemeente Hellendoorn                        
n.vandellen@roostwente.nl


Titia Wagenvoort

Leerkracht, gemeente Rijssen-Holten            
t.wagenvoort@holterenk.nl
 

Cor Schagen
Ouder, gemeente Rijssen-Holten  
c.schagen@roostwente.nl


Vacature
Leerkracht, gemeente Twenterand                   
 

 Fiora Vervoort
Ouder, gemeente Twenterand                      
f.vervoort@roostwente.nl


Ingeborg Hallink        

Secretariële ondersteuning                   
i.hallink@roostwente.nl

Deel deze pagina: