Zorgroute

Als een leerling extra ondersteuning of zorg nodig heeft dan wordt er samen met de leerling en ouders naar de best passende oplossing gezocht.

Om dit traject in goede banen te leiden is de notitie ‘Zorgroute van Stichting ROOS’ opgesteld. Hierin staat beschreven welke stappen er worden genomen wanneer er behoefte is aan extra zorg- en/of ondersteuning.

Zorgroute

Deel deze pagina: