Passend onderwijs

In 2014 is de wet passend onderwijs ingevoerd. Scholen hebben daarmee de zorgplicht gekregen om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek te bieden.

Scholen werken hiertoe samen in regionale samenwerkingsverbanden. Het samenwerkingsverband maakt onder meer afspraken over welke begeleiding de reguliere scholen bieden, welke kinderen een plek kunnen krijgen in het (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) of speciaal basisonderwijs (sbo) en over de verdeling van de ondersteuningsmiddelen. Het samenwerkingsverband stemt de plannen af met de gemeente(n) in de regio.

Stichting ROOS is onderdeel van het samenwerkingsverband Twente-Noord.

www.swv-twentenoord.nl 

www.passendonderwijs.nl 

 

Deel deze pagina: