Onderwijs

Alles over ons onderwijs vindt u hieronder.

Daltonscholen

Daltononderwijs is erop gericht om kinderen zich te laten ontwikkelen tot zelfstandig denkende en handelende mensen, die respect hebben voor hun medemens. Op vijf van de ROOS-scholen wordt Daltononderwijs… lees verder

Opleidingscholen

Een aantal scholen binnen stichting ROOS is een (academische) opleidingsschool. We dragen hiermee bij aan de kwaliteit van toekomstige leraren door hen een betere aansluiting te bieden met de onderwijspraktijk.… lees verder

Talentontwikkeling

Pagina is in ontwikkeling lees verder

Bèta-burgerschap

Pagina is in ontwikkeling lees verder

E-learning en ICT

Pagina is in ontwikkeling lees verder

Passend onderwijs

In 2014 is de wet passend onderwijs ingevoerd. Scholen hebben daarmee de zorgplicht gekregen om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek te bieden. lees verder

Zorgroute

Als een leerling extra ondersteuning of zorg nodig heeft dan wordt er samen met de leerling en ouders naar de best passende oplossing gezocht. lees verder

Deel deze pagina: